Skip to main content

GROEN IJSSELPARK

Koester dit schaarse stuk groen van Nieuwerkerk dat zo belangrijk is voor het welzijn van mens en dier.

SCHOLEN IN DE WIJK

Wat ouders en scholen willen: scholen centraal in de woonwijk, op loop/fietsafstand van huis.

DORPS KARAKTER

Gemeente, maak de omgevingsvisie waar! Behoud het unieke, rustige en dorpse karakter van Nieuwerkerk.

Automatisch op de hoogte blijven van het IJsselparknieuws

altijd de laatste ontwikkelingen in uw mailbox

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Comité Behoud IJsselpark

Waarom vinden wij scholen in het IJsselpark geen goed idee?

De communicatie van gemeente Zuidplas over de plannen voor scholenbouw in het IJsselpark heeft voor veel onrust en wantrouwen gezorgd. Onder de vlag van 1 tijdelijke school op het veldje in het IJsselpark zijn plannen ontwikkeld voor een permanente scholenboulevard met drie scholen, een gymzaal, parkeergelegenheid en brede faciliteiten oa kinderopvang en samenwerking met het voortgezet onderwijs. Vanuit Behoud IJsselpark volgen we het proces voor de locatiekeuze en nieuwbouw van de scholen op de voet.

1

De huidige parkfunctie verdwijnt

Natuur- en vogelliefhebbers, honden met hun baasjes, omwonenden, wandelaars, sporters, recreanten en kinderen hebben dagelijks plezier van het IJsselpark. Het is een plek om te ademen en te ontmoeten. Door groen in te ruilen voor gebouwen en het park te ontsluiten voor verkeer gaat de groene long van Nieuwerkerk verloren, met alle functies die het park nu vervult.
2

Kindonvriendelijke omgevingsfactoren

Vanwege geluidshinder, luchtkwaliteit, en gevaarlijke stoffen door de ligging bij de N219 is het IJsselpark in het SVP-onderzoek afgevallen als geschikte locatie voor de basisscholen. Ook staat het bouwplan haaks op de behoefte aan scholen centraal in de wijk, met kindveilige routes en het stimuleren om vooral lopend of op de fiets naar school te gaan.
3

Aantasting van biodiversiteit, flora en fauna

Het IJsselpark kent een grote biodiversiteit. IJsvogels, vleermuizen, spechten, visdief, vlinders, libelles, egels en de vele paddestoelen getuigen van een gezond ecosysteem. In plaats van dit te koesteren, heeft de gemeente bouwplannen en is een 'kansenkaart' voor flora & fauna gemaakt. Dit is omdat de impact op de flora en fauna groot is. Ter compensatie voor het verlies aan biodiversiteit en bomen wordt voorgesteld om prikkelstruiken te plaatsen, een bijen'hotel' te ontwikkelen en 'meer geluid van de natuur toe te voegen'. Is dat nu duurzaamheid?
4

Omgevingsvisie Zuidplas: koester het dorpse karakter

Aan de Nieuwerkerkers zijn mooie beloften gedaan over hun leefomgeving. Een belangrijke ambitie van het coalitieakkoord is het "behouden van het unieke karakter en versterken van een groene, rustige en dorpse woonomgeving." Ook in de omgevingsvisie Zuidplas, dat tot stand is gekomen door een interactief participatietraject met o.a. inwoners, is dit een rode draad. Gemeente, doe wat je belooft!
5

Geen noodzaak van tijdelijke school in het IJsselpark

In het geval van een scholenboulevard in het IJsselpark is er geen tijdelijke school nodig. Deze conclusie staat in het SVP-rapport; de drie scholen kunnen tegelijkertijd worden gerealiseerd. Tijdelijke opvang is wel nodig bij herbouw op de huidige locaties. Waarom zet de gemeente dan toch in op een tijdelijke school in het IJsselpark als de ambitie een permanente scholenboulevard is? Omdat de procedure voor permanente wijziging van het bestemmingplan omvangrijk is en de gemeente zo snel mogelijk wil starten met bouwen in het IJsselpark?
6

Nieuwbouw op de oude locatie is de logische keuze

Onderzoek naar geschikte locaties, zie conclusies SVP-rapport, wijst uit dat herbouw op de oude locatie de beste optie is. Projectbureau Zuidplas geeft geen andere rapporten ter inzage als onderbouwing voor de plannen voor het IJsselpark.

Laatste nieuws >>

'Voorlichting over IJsselpark faalt weer'

AD Rotterdam Oost 9-4-2024

NieuwsRaadsvergadering
10 juni 2024

Alle seinen op groen voor herbouw van de scholen op huidige locaties

Eindelijk sprak de wethouder de verlossende woorden over de locatiekeuze voor herbouw van de scholen PWA, Wingerd en Gideon: als de raad het principe besluit…
NieuwsParticipatieRaadsvergadering
24 april 2024

Petitie én motie over aanpassing verslag meedenksessie

Videofragment petitie overhandiging door Lydia Rikkers aan burgemeester Weber Vanavond, 24 april, om 19.30 start de raadsvergadering met het debat over de motie over aanpassing…
NieuwsParticipatie
22 april 2024

Petitie gestart over inhoud participatie scholenbouw Zuidplas (artikel met video)

Gouwe IJssel Nieuws - 20 april 2024 Een inspraaksessie eerder dit jaar deed nogal wat stof opwaaien en tot op de dag van vandaag weigert…
NieuwsRaadsvergadering
21 april 2024

Wat is het woord van een wethouder waard? deel 2

Mei 2023, wethouder Zijlstra over het draagvlak onderzoek: "Het draagvlak onderzoek, waarin we alle belangen in beeld willen brengen - ook daar hechten we als…
NieuwsRaadsvergadering
19 april 2024

Wat is het woord van een wethouder waard? deel 1

Mei 2023, wethouder Zijlstra over het besluitvormingsproces permanente schoollocaties: "Dit is een dermate groot plan, en ook gelet op het afwegen van belangen, dit zou…
NieuwsParticipatie
13 april 2024

Fact check ‘bevindingen’ voor draagvlak Integraal kindcentrum met extra voorzieningen

Inwoners van wijk Zuidplas hebben onlangs een brief van de gemeente ontvangen over het participatieproces, waarin bevindingen over draagvlak staan die participanten niet herkennen. Tijd…