Skip to main content

In de updates van de redactie van comité Behoud IJsselpark leest u over de laatste ontwikkelingen. Een overzicht van de in de pers verschenen nieuwsberichten zijn onderaan de pagina opgenomen.

Updates comité

Nieuwsberichten in de pers

Comité Behoud IJsselpark vraagt gemeenteraad om betere participatie af te dwingen bij wethouder Zijlstra

Gouwe IJssel Nieuws  10-12-2023

De gemeente Zuidplas heeft in het proces over de plaatsing van scholen in het IJsselpark meermaals de plank mis geslagen. Volgens het comité Behoud IJsselpark gaat dit om WOO verzoeken die geweigerd werden totdat de commissie bezwaarschriften de gemeente in ongelijk stelden, vragen over het participatieproces en een wethouder die zijn ingekomen post niet lijkt te lezen. Het comité Behoud IJsselpark heeft in een open brief dit verwoord aan de gemeenteraadsleden.
Lees hier verder

Hart van Holland

Kritiek op participatie scholenbouw IJsselpark

12 december – Nieuwerkerk aan den IJssel – Het comité Behoud IJsselpark heeft de gemeenteraadsfracties opgeroepen wethouder Zijlstra te bevragen over het participatieproces rondom de nieuwe huisvesting voor scholen uit de Nieuwerkerkse wijk Zuidplas. Lees hier verder

AD Regio Nieuws

Vragen over scholenpark IJsselpark

21 sept – Wethouder Zijlstra moet alsnog de gemeenteraad van Zuidplas informeren over de vervanging van drie schoolgebouwen in Nieuwerkerk. Dat vindt de raadsfractie van de VVD, die vragen heeft gesteld over nieuw overleg met buren van het IJsselpark. Lees hier verder

AD Regio Nieuws

Tijdelijk schoolgebouw in IJsselpark van de baan

25 mei – Het proces om te komen tot nieuwbouw voor de basisscholen PWA, Gideon en Wingerd in Nieuwerkerk moet over. Wethouder Zijlstra gaat niet verder op de ingeslagen weg om een tijdelijk schoolgebouw neer te zetten in het IJsselpark. De wethouder ondervond afgelopen maanden enorme weerstand van omwonenden die vrezen voor verlies van groen, verkeers- en parkeeroverlast en de gezondheid en veiligheid van kinderen nabij de N29 en een benzinestation. Lees hier verder

Hart van Holland Zuidplas

Nieuwerkerks scholenplan; terug naar de tekentafel

23 mei – Wethouder Zijlstra heeft excuses gemaakt voor het proces rond de scholenbouw in Nieuwerkerk. Volgens hem heeft slecht communicatie geleid tot veel onrust bij inwoners. Hoewel er in de gemeenteraad geen concreet voorstel op tafel lag voor nieuwe scholen ter vervanging van de twee schoolgebouwen van de PWA-school, Gideonschool en De Wingerd, nam de bezorgdheid in de wijk de afgelopen maanden flink toe. Ook tijdens de gemeenteraadsvergadering van 16 mei zetten omwonenden zwaar geschut in; vier insprekers spraken ferme en duidelijke taal. Omwonenden willen koste wat het kost voorkomen dat er een scholencomplex gebouwd wordt in het IJsselpark. Lees hier verder

Gouwe IJssel Nieuws

Wethouder Zijlstra biedt excuses aan over gang van zaken IJsselpark

17 mei – Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 mei heeft wethouder Zijlstra zijn excuus aangeboden aan de inwoners en gemeenteraad over de gang van zaken met betrekking tot het IJsselpark in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het onderwerp was wel geen beslispunt maar was door de SP wederom op de agenda gezet. Zijlstra beloofde dat het plan voor de nieuwbouw van de scholen helemaal terug naar de tekentafel gaat.
Wethouder Zijlstra is duidelijk, het plan wordt in zijn geheel teruggetrokken en hij biedt zijn excuus aan voor de manier waarop dit proces is verlopen. Voor hem is het vooral belangrijk dat er eerst onderzocht gaat worden waar de permanente schoollocaties gaat komen en dan pas een besluit komt over eventueel tijdelijke school. Hierbij laat hij weten dat hij de inwoners van de wijk Zuidplas, de scholen en andere participanten mee zal laten doen. Een aangepast plan zal aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Lees hier verder   of    kijk de video

Gouwe IJssel Nieuws

Comité Behoud IJsselpark: ‘Rood licht voor tijdelijke school in het IJsselpark’

14 mei – Het Comité Behoud IJsselpark vraagt al sinds de informatiebrief aan omwonenden over de scholenbouwplannen in het IJsselpark naar het onderliggende flora-en fauna onderzoek. Voor de raadsvergadering van 16 mei is het rapport met de resultaten van de ecologische quickscan nu in te zien op de gemeentelijke website. Het Comité Behoud IJsselpark leest in dit rapport dat de wet natuurbescherming zou worden overtreden als er zonder verder onderzoek zou worden besloten tot scholenbouw in het IJsselpark. Een negatief effect op bepaalde, mogelijk in het park voorkomende vogelsoorten met een jaarrond beschermde nestplaats, kan niet kan worden uitgesloten en daarom is nader onderzoek nodig. De nadere onderzoeken kunnen maanden of zelfs jaren duren. Lees hier verder

AD Rotterdam Oost

Scholen liever niet in park.

11 mei – In de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel moeten de basisscholen niet verhuizen naar de rand van de wijk. Dat vindt Louis Bekker, lid van Comité Behoud IJsselpark. “Een wijk die vergrijst heeft behoefte aan een jong hart.” Hij was deze week inspreker bij een commissievergadering waarin een aangepast integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) voor de gemeente Zuidplas werd besproken. Lees hier verder

Voorpaginanieuws Hart van Holland

Vragen VVD over schoolgebouw IJsselpark

10 mei – De VVD-fractie in de gemeenteraad van Zuidplas heeft burgemeester en wethouders vragen gesteld over de voorgenomen bouw van een tijdelijk schoolgebouw in het IJsselpark. Zij wil weten of uiteindelijk een ‘onderwijsboulevard’ op die plek het doel is en waarom niet gekeken is naar andere locaties, die bij onderzoek als geschiktere plekken uit de bus zijn gekomen. Lees hier verder

Gouwe IJssel Nieuws

VVD stelt vragen over verschil onderzoek en voorstel scholenbouw IJsselpark.

10 mei – VVD raadslid Patrick Molenaar heeft schriftelijke vragen gesteld over verschillen tussen het gehouden onderzoek en het voorstel dat wethouder Zijlstra heeft gedaan tijdens de raadsvergadering op 14 maart. Tijdens deze vergadering heeft de SP de infonota onderwijshuisvesting op de agenda gezet. Lees hier verder

Gouwe IJssel Nieuws

Antwoorden wethouder leveren alleen maar meer vragen op.

8 mei – Comité Behoud IJsselpark krijgt alleen maar meer vragen na het lezen van de antwoorden die wethouder Zijlstra, namens het college van B&W, naar de gemeenteraad stuurt. Eén van die vragen is dat een rapport uit 2021 het IJsselpark juist als slechtste locatie ziet en waarom de wethouder dit door wil voeren. Lees hier verder of Bekijk hier de video

JBN Nieuws

Comité Behoud IJsselpark lanceert website

2 mei – Het comité lanceerde de website www.behoudijsselpark.nl in verband met de plannen van de gemeente Zuidplas voor de bouw van drie basisscholen en een gymzaal in het IJsselpark. Marjan Domhof, een van de initiatiefnemers van het comité: “We ervaren een ernstig gebrek aan juiste informatie vanuit de gemeente en zien dat er vanuit onderzoek geen grondslag is voor scholenbouw in het IJsselpark. Niet voor permanente bouw, noch voor een tijdelijke school. De gemeente beweert het tegenovergestelde. Lees hier verder

Hart van Holland

Comité Behoud IJsselpark: Rapport geen grondslag voor bouw school

25 april – Volgens het comité Behoud IJsselpark wijst het SVP-onderzoeksrapport (waarop de gemeente zich baseert bij het voornemen om in het IJsselpark een tijdelijk schoollocatie te maken) uit dat het park juist afvalt als voorkeurslocatie. Lees hier verder (pag 9)

Hart van Holland

Standpunt NEZ: scholen op zelfde plek

20 mrt – Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) ziet niets in het scenario van het college om tot bouw van nieuwe scholen te komen in het IJsselpark. De partij vindt dat herbouw moet plaatsvinden op de huidige locaties van de drie scholen aan Kroonkruid en Goudmos. Lees hier verder

Gouwe IJssel Nieuws

Wethouder droomt van scholenboulevard

17 mrt – De raadszaal van de gemeente Zuidplas zat dinsdagavond 14 maart flink voller dan bij een reguliere raadsvergadering. De grote opkomst van inwoners werd veroorzaakt door een brief aan omwonenden waarin gesproken werd over een tijdelijke schoollocatie in het IJsselpark. Uit de bijbehorende informatienota aan de gemeenteraad bleek dat verantwoordelijk wethouder Zijlstra ook voorsorteert op mogelijk permanente huisvesting van  drie schoollocaties en een gymzaal in het Nieuwerkerkse park. Lees hier verder.

AD Rotterdam Oost

Zijlstra krijgt tik op vingers in debat IJsselpark

17 mrt – Wethouder Zijlstra loopt te hard van stapel met zijn plan. om een schoolgebouw neer te zetten in het IJsselpark. Dat vindt de gemeenteraad van Zuidplas. Die verwijt hem bovendien gebrek aan informatie, slechte communicatie met omwonenden en het niet beantwoorden van vragen. Lees hier verder 

Gouwe IJssel Nieuws

Petitie Behoud IJsselpark 400x ondertekend

8 mrt – Het plan van de gemeente Zuidplas om in het IJsselpark in Nieuwerkerk aan den IJssel een school te bouwen stuit op veel weerstand. De op 5 februari jl. gestarte online petitie, waar inwoners kunnen aangeven tegen de bouw van scholen in het IJsselpark te zijn, is al 400 keer getekend. Lees hier verder

Gouwe IJssel Nieuws

Petitie Behoud IJsselpark 400x ondertekend

8 mrt – Het plan van de gemeente Zuidplas om in het IJsselpark in Nieuwerkerk aan den IJssel een school te bouwen stuit op veel weerstand. De op 5 februari jl. gestarte online petitie, waar inwoners kunnen aangeven tegen de bouw van scholen in het IJsselpark te zijn, is al 400 keer getekend. Lees hier verder

Hart van Holland

Circulaire school in IJsselpark

9 feb – Nieuwerkerk aan den IJssel – Nieuwe schoolgebouwen in Zuidplas zijn niet meer van steen, maar bijvoorbeeld van hout en worden in een paar maanden tijd als een bouwpakket in elkaar gezet. Daarnaar streven burgemeester en wethouders, zo melden zij in een informatienota aan de gemeenteraad. Lees hier verder

Hart van Holland

Circulaire school in IJsselpark

9 feb – Nieuwerkerk aan den IJssel – Nieuwe schoolgebouwen in Zuidplas zijn niet meer van steen, maar bijvoorbeeld van hout en worden in een paar maanden tijd als een bouwpakket in elkaar gezet. Daarnaar streven burgemeester en wethouders, zo melden zij in een informatienota aan de gemeenteraad. Lees hier verder

Gouwe IJsselnieuws

Nieuwerkerkse start petitie tegen scholenbouw

7 feb – De Nieuwerkerkse Mireille Bouwmeester is een petitie gestart tegen het plan van de gemeente Zuidplas om tijdelijke schoollokalen in het IJsselpark te plaatsen. Dit plan is afgelopen week gelanceerd door de gemeente Zuidplas om tijdelijk de bouw van circulaire scholen van de PWA, De Gideon en De Wingerd op te vangen. Het plan om een tijdelijk gebouw in het park neer te zetten is via een brief aan bewoners uit de nabijgelegen woonwijken gestuurd. Lees hier verder

AD Rotterdam Oost

Scholen in Zuidplas mogelijk naar IJsselpark

7 feb – De drie basisscholen in Nieuwerkerk aan den IJssel zouden op termijn kunnen verhuizen naar een andere plek in de wijk. Daarvoor hebben burgemeester en wethouders het IJsselpark aan de rand van de wijk op het oog. Lees hier verder

Gouwe IJsselnieuws

Gemeente Zuidplas wil tijdelijk lokalen in IJsselpark

4 feb – De gemeente Zuidplas heeft plannen om in het IJsselpark tijdelijke klaslokalen te bouwen voor de wijk Zuidplas. Op dit moment zijn de scholen aan het Goudmos (Prins Willem Alexanderschool) en het Kroonkruid (Gideonschool en de Wingerd) aan het einde van de levensduur en is dit concept de oplossing volgens het college van B&W. Lees hier verder