Skip to main content

Mei 2023, wethouder Zijlstra over het besluitvormingsproces permanente schoollocaties: “Dit is een dermate groot plan, en ook gelet op het afwegen van belangen, dit zou ik echt niet willen doen zonder u als raad te consulteren en om uw besluit te vragen.”

Videofragment woorden van de wethouder in mei 2023 versus maart 2024 

Dat waren de heldere woorden die de wethouder sprak in de historische ‘Terug naar de tekentafel’ raadsvergadering van mei 2023 . De wethouder laat er geen twijfel over bestaan: de besluitvorming zal in de raad plaatsvinden. Belangrijk, en geruststellend voor de inwoners, dat de gemeenteraad van gemeente Zuidplas de belangen van haar inwoners in dit proces zou gaan wegen en niet het college, dat overduidelijk zijn zinnen had gezet op bebouwen IJsselpark in plaats van herbouw op de huidige locaties.

Deze besluitvormende rol van de raad is ook benadrukt door raadsleden naar inwoners toe: er was begrip voor de zorgen over het verloop van het participatieproces, maar…de raad zou er voor zorgen dat er niet gesold kon worden met de participatie-uitkomsten in de besluitvorming. Een aantal fracties hebben zich daar expliciet over uitgesproken: de uitkomsten van het participatieproces zouden navolgbaar moeten zijn en met minder zou geen genoegen worden genomen.

27 maart 2024, vergadering commissie samenleving: de reality check.

Een harde landing in de politieke realiteit van gemeente Zuidplas; de wethouder blijkt de raad – weer- buiten spel te hebben gezet. Een déjà-vue.

Tijdens de wedstrijd zijn de spelregels eenzijdig door het college veranderd en is de raad aan de kant gezet in haar besluitvormende rol; de raad rest niets anders dan budgetrecht. Slecht nieuws voor de raad en heel slecht nieuws voor de inwoners want blijkbaar is het college er alles aan gelegen om de raad en inwoners te omzeilen en haar agenda van ‘koppelkansen’ er doorheen te kunnen drukken.

Het lijkt er op dat de raadsleden dit niet hebben zien aankomen. In de commissievergadering stellen ze diverse vragen over het vervolgproces en de planning en het budgetrecht maar het besef lijkt er niet te zijn dat er een geheel andere afslag is genomen dan de route die de wethouder had verklaard te zullen nemen. Hoe het collectief geheugenverlies over de eerdere beloften van de wethouder te verklaren is – geen idee. Gelukkig zijn er de beelden om het geheugen op te frissen.

Hoe is de raad hierover geïnformeerd?

In de infonota van januari 2024 is te lezen: “Uiteindelijk legt het college een voorstel voor besluitvorming voor aan de raad. Naar verwachting vindt dit plaats in het voorjaar van 2024.. Daarna start een nieuwe fase, met een nieuwe projectopdracht die ziet op het ontwerpen en realiseren van een of meer schoolgebouwen op de gekozen locatie.”

En toen…kwamen de antwoorden op de schriftelijke vragen van CU/SGP. Over de beantwoording is zorgvuldig nagedacht; de wethouder had 2 maanden nodig om tot een formulering op de vragen te komen. Let wel, het ging om slechts 3 vragen, die betrekking hadden op het proces, maar het proces bleek moeilijk uit te leggen. Er blijkt namelijk en passant geswitcht te zijn naar een ander besluitvormingsproces, waarbij het college besluit over locatiekeuze en de raad wordt afgescheept met de wensen en bedenkingenprocedure.

Niet dat dat expliciet wordt benoemd, het wordt zelfs gebracht als knieval naar de raad, “om recht te doen aan de wens tot betrokkenheid bij dit belangrijke besluit.” Raar, maar waar, het staat er zo echt:

“Om recht te doen aan de wens tot betrokkenheid bij dit belangrijke besluit is het college voornemens een voorlopig besluit te nemen voor een locatie of locaties en haar afwegingen aan uw raad voor te leggen. De raad is dan in de positie om overwegingen aan het college mee te geven. Het college zal vervolgens een definitief besluit nemen mede op basis van de overwegingen vanuit uw raad.”

The water flows, the stones remain.
The lies flow, the truth remains.
admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply