Skip to main content

Mei 2023, wethouder Zijlstra over het draagvlak onderzoek: “Het draagvlak onderzoek, waarin we alle belangen in beeld willen brengen – ook daar hechten we als college aan, zodat we u als raad een volledig afgewogen voorstel voor gaan leggen.”  Maar wat is er gebeurd met de uitkomsten van het draagvlak onderzoek?

Videofragment mei 2023 – woorden van de wethouder over het belang van het draagvlak onderzoek; “Iedereen moet gehoord worden”

Wethouder Zijlstra benadrukte in mei 2023 over het draagvlak onderzoek: “alle belangen in de wijk Zuidplas, iedereen die vindt dat die belang heeft bij deze ontwikkeling, dient gehoord worden, zodat het college een afweging kan maken welk belang afgezet kan worden tegen het andere belang om daarmee een keuze te kunnen maken.”

Maar waar deze woorden een belofte inhielden van een onderzoek waaruit helder naar voren zou komen waar draagvlak voor zou zijn en waar niet, kwamen de inwoners bedrogen uit. Het verslag van de meedenksessie wordt massaal betwist en inwoners voelen zich in de maling genomen door de brief van de gemeente van maart jl. waarin staat beschreven waar draagvlak voor zou zijn.

Wat is er nu gebeurd met de uitkomsten van de enquête en waar zijn de wensen en bedenkingen gebleven die benoemd zijn tijdens de meedenksessie in november 2023?

Zoals we in de fact check beschreven, is in ieder geval niet de conclusie te trekken, dat er draagvlak is vanuit participatie voor een IKC met -aan de basisschool gerelateerde – maatschappelijke voorzieningen, met drie scholen op een locatie, niét te trekken. Sterker, inwoners hebben aangegeven dat ze zo min mogelijk voorzieningen willen, hooguit logopedie en BSO, en dat er geen draagvlak is voor een andere locatie dan de huidige 2 locaties.

Er blijkt geen eindverslag participatie te zijn gemaakt dat voorgelegd moet worden aan zowel de raad als de participanten. In plaats daarvan heeft de wethouder de brief aan inwoners verstuurd die zoveel commotie heeft veroorzaakt. Inwoners zijn in de vorm van een brief overvallen met conclusies die zij niet gepresenteerd hadden mogen krijgen als ‘bevindingen’ van het participatietraject.

Onnavolgbare conclusies

Het is niet de eerste keer dat de wethouder resultaten uit een onderzoek onjuist presenteert. Degene die dit dossier al langer volgt weet het vast nog wel: terwijl uit het SVP-onderzoek naar voren komt dat het IJsselpark afvalt als een geschikte schoollocatie, heeft de wethouder met het projectteam stelselmatig de raad en omwonenden voorgehouden dat uit het SVP-onderzoek blijkt dat het IJsselpark de meest geschikte locatie is.

Maar deze keer lijkt de wethouder er niet zo gemakkelijk mee weg te komen. Het grote verschil is dat weinig mensen de inhoud van het SVP-rapport kenden, terwijl in het geval van het participatie onderzoek ruim 650 mensen de enquête hebben ingevuld en 44 mensen een avond lang hun ideeën en bedenkingen hebben ingebracht. Mensen zijn zich bewust van wat ze wel en ook wat ze niét hebben ingebracht, en trekken nu dus aan de bel.

Wederom blijkt dat de wethouder zich niet aan zijn woord houdt, namelijk het realiseren van een proces waaruit helder blijkt waar wel en waar geen draagvlak voor is.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply