Skip to main content

Dinsdag 16 mei staat het onderwerp onderwijshuisvesting in het IJsselpark weer op de agenda van de raadsvergadering. Om 20.00 uur start de vergadering in het gemeentehuis en zullen een aantal personen gebruik maken van het spreekrecht met als inzet om het IJsselpark te behouden – met de voorbereiding is al gestart. Kunnen we (weer) rekenen op uw steun en komt u ook naar de raadsvergadering?

Er zal een debat plaatsvinden over de vragen die de raadsleden op 14 maart aan de wethouder hebben gesteld en die inmiddels schriftelijk beantwoord zijn: Infonota beantwoording raadsvragen 14 maart. We zijn zeer benieuwd naar het verloop van dit debat.

Aanwezigheid op de publieke tribune helpt!

Door in grote getale aanwezig te zijn zien de raadsleden hoe dit onderwerp leeft en steun je de insprekers. Uw aanwezigheid helpt om impact te maken en ons gezamenlijke doel te realiseren: behoud van het IJsselpark! Bij deze een dringende oproep om aanwezig te zijn op de publieke tribune. Aanmelden is niet nodig; iedereen is welkom.

Via de website en onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen over de raadsvergadering. Ook interesse om automatisch op de hoogte te blijven? Schrijf hier in voor de nieuwsbrief Behoud IJsselpark.

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply