Skip to main content

Stoelen tekort tijdens de raadsvergadering van 14 maart jl in gemeente Zuidplas. Op de agenda stond de infonota over scholenhuisvesting in het IJsselpark. Er is veel onrust ontstaan door de wijze waarop omwonenden zijn geinformeerd door de gemeente, middels een brief die veel onduidelijkheden bevat. Gaat het nu om tijdelijke of permanente scholen? Niet alleen de omwonenden lieten hun ontevredenheid blijken over het proces om tot een goede locatie voor de herbouw van de scholen te komen. De raadsleden waren dusdanig ontevreden met de antwoorden van wethouder Zijlstra over zijn onderbouwing om het IJsselpark als voorkeurslocatie te kiezen dat de vergadering moest worden geschorst en de wethouder de vele vragen vanuit de fractie schriftelijk heeft moeten beantwoorden. Op de raadsvergadering van 16 mei 2023 staat het onderwerp opnieuw op de agenda.

admin

Author admin

More posts by admin