Skip to main content

Wat voor dorp wil Nieuwerkerk a/d IJssel zijn? En hoe past het concept van een scholenboulevard in het IJsselpark al dan niet in het beleid en de visie voor Nieuwerkerk?

Koester het groen en het rustige, dorpse karakter

Dat antwoord is snel gevonden. Sla er even de omgevingsvisie van gemeente Zuidplas op na; een groene en rustige woonomgeving met behoud van het dorpse karakter, dat is de uitkomst van de omgevingsvisie voor Nieuwerkerk. Het betreft een lange termijnvisie, met ambities tot 2040. Deze omgevingsvisie is tot stand gekomen door een uitvoerig proces, waar participatie een belangrijk onderdeel van is geweest. Nieuwerkerkers hebben kunnen meedenken en hun stem laten horen. In de omgevingsvisie zijn de plannen voor het IJsselpark expliciet benoemd: het wordt gekenmerkt als een project om in te investeren, o.a. in de biodiversiteit, met behoud en uitbreiding van de huidige functies van het park. Daar is ook budget beschikbaar voor gesteld. De uitkomst is helder; koester het groen en het dorpse karakter in onze gemeente en investeer in het IJsselpark.

En het blijft niet bij deze omgevingsvisie. Er wordt nu ook gewerkt aan het gebiedspaspoort en opnieuw krijgen Nieuwerkerkers eind dit jaar de kans om mee te denken over hun leefomgeving. Er is een oproep van de gemeente aan enthousiaste inwoners van Nieuwerkerk om als ‘smaakmaker’ actief mee te denken.

Dus enerzijds zien we deze initiatieven waarbij geïnvesteerd wordt in het meedenken over wat voor Nieuwerkerk ‘we’ willen. Maar wat heeft het voor zin, als we zien dat de gemeente dit niet als leidraad voor het handelen neemt? En de gemeente de uitkomsten van de burgerparticipatie eenvoudig terzijde schuift als het niet uitkomt met de eigen (bouw)plannen?

Tijdelijke ontheffing van het bestemmingplan zet iedereen buiten spel 

Het is iets waar we ons ons zorgen over maken. Het ziet er naar uit dat het College van B&W inzet op een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan van het IJsselpark zodat versneld kan worden gebouwd in het IJsselpark zonder burgerparticipatie en grondig onderzoek naar milieu effecten. Dat gaat linea directa in tegen de omgevingsvisie. En tegen het basisprincipe van het gebiedspaspoort. Want als de tijdelijke ontheffing een feit is, valt er niet meer mee te denken over dit stukje Nieuwerkerk – dan is het IJsselpark al een bouwplaats geworden.

Overigens worden niet alleen de Nieuwerkers op deze manier buiten spel gezet. Ook de raadsleden zelf hebben geen stem in de beslissing voor een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Alle ogen zijn op de wethouder Onderwijshuisvesting en het College van B&W gericht.

Op 16 mei as staan de bouwplannen voor het IJsselpark weer op de agenda van de raadsvergadering. Komt u ook om het debat te volgen, de insprekers voor Behoud IJsselpark te steunen en door uw aanwezigheid uw stem wel te laten doorklinken?

admin

Author admin

More posts by admin

Leave a Reply